X

تفسیر قرآن (به نامِ) : «سخن نو در تفسیر قرآن»

1- جلد 1 (شامل فهرست الفبائی تفسیرسوره ها، مبانی و روش تفسیری، و کلید های تفسیر قرآن، و تفسیر چند سوره اولیه نزول قرآن به ترتیب نزول)

2- جلد های 2 تا 10( شامل تفسیر بقیه سوره ها به ترتیب نزول)

این تفسیر ، چنانکه از بخش «مبانی» در جلد اول – ونیز از خودِ متن ِ تفسیر سوره ها - پیدا است، کاملا «روش مند» و منظم و قابل آموزش است و چون به ترتیب نزول است خواننده هنگام مطالعه آن گوئی که پا به پای رسول خدا (ص) حرکت نموده و آن روزها را درک میکند و مطالبِ جنبیِ قابل ملاحظه ای رانیز علاوه بر متنِ خود تفسیر در می یابد که مجموعا از خواندن آن لذت معنوی زیادی می برد و از این لحاظ از هر تفسیری متمایز است.

« قالب» ی را که ذیلا می بینید ، نشاندهنده «اسکلتِ» تفسیرِ همه پاراگراف ها در این مجموعه تفسیری است :

سوره . . پاراگراف (شماره) آیاتِ از . . تا . .

إِنَّ فِي خَلْقِ . . . (متن عربیِ پاراگراف مورد تفسیر)

استخراج عصاره محتوای پاراگراف (از راه اول)

درس: (عصاره محتوای سوره که از خود سوره – به روشی که در قسمت «مبانی» توضیح داده شده - استخراج شده)

درب: (عصاره محتوای پاراگراف که برآیندِ «درس» مذکور و متن آیات پاراگراف است)

استخراج عصاره پاراگراف (از راه دوم)

به علت اهمیتی که عصاره محتوای پاراگراف در این تفسیر دارد ، این کار از راه دیگری نیز انجام میشود (که معمولا از هر دو راه یک نتیجه حاصل میشود)

از اول تا اینجا

در این قسمت عصاره تک تک پاراگراف های پیشین را نقل میکند تا ذهن خواننده برای پاراگراف مورد مطالعه آماده تر شود . سپس مطابق آنچه ذیلا ملاحظه میفرمایید به خودِ پاراگرافی که موضوعِ کارِ تفسیری است پرداخته میشود.

در این پاراگراف می فرماید : (در اینجا عصاره پاراگراف - که ماحصل عصاره گیری پاراگراف از یکی از دو راه فوق الذکر است - ذکر میشود)

سوالات

در این قسمت برای تحریک ذهن خواننده ، سوالاتی تمرین-وار درج شده که مولف را از تطویلِ غیرقابل پرهیز دور ، و او را از اینکه به ذکر مطالبی بپردازد که خود خواننده میتواند آن را دریابد معاف میکند.

حدسیاتی از اوضاع و احوال آن روزها

قرآن آنجا که در هر پاراگراف به قسمتی از داستانهای انبیاء سلف پرداخته ، قصدِ داستان پردازیِ صِرف نداشته ، بلکه موضوعی را مطرح میکرده که به اوضاع و احوالِ زمان و موقعیتِ نزول سوره و پاراگراف مربوط بوده ، و همینطور است در باره سایر عناصر هر پاراگراف ، از قبیل استدلال ها و وعده ها ، و وعید ها ، وغیره.

در این قسمت از هر پاراگراف ، باتوجه به متن آیات سعی میشود از طریقِ سوالِ مقدرِ «چرا خداوند به ذکر این مطلب پرداخت؟» اوضاع واحوالِ تاریخی و جغرافیائی و مقتضیات نزول آیات مربوطه را کشف کند.

زاویه با تفاسیر رایج

اساس این تفسیر بر استخراج عصاره محتوای سوره و عصاره های محتوای پاراگراف ها استوار است ، و این ، چیزی نیست که تا کنون هیچ مفسری به آن پرداخته باشد ، لاجرم ، این تفسیر در مواردِ نه چندان قلیلی با تفاسیر موجود زاویه قابل توجهی پیدا میکند،

در این بخش برخی از این موارد ارائه میشود.

پیشگوئی های تحقق یافته

قرآن ، بطور کلی ، بیانی اعجاز آمیز دارد.

در این بخش ، در هر پاراگراف برخی از مولفه های مربوط به این باب (در صورتیکه مولف آن را درک کرده باشد) ذکر میشود.

در این قسمت برخی موارد را شرح میدهد که به خواننده کمک کند متن را بهتر بفهمد.

مخاطبان اولیه از این پاراگراف چه تلقیی میداشتند؟

در این قسمت با ذکر مطالبی به خواننده کمک میشود که درک کند مخاطب اولیه از این پاراگراف چه می فهمیده است.

چه عناصر فرا زمانی و فرا مکانی در این پاراگراف هست؟

البته قرآن منحصرا برای مخاطب های اولیه نازل نشده است ، ما معتقدیم پیامبر عزیز ما آخرین پیامبر و این قرآن برای همگان است ، لذا ، در این بخش ، آن قسمت های آن زمانی-آن مکانیِ مطالب پاراگراف را منتزع نموده و عناصر فرا زمانی- فرامکانیِ آن را شناخته و باز گوئی میشود.

این پاراگراف حاوی چه رهنمودهایی برای بشر قرن حاضر است؟

در این قسمت آن بخش از مطالب پاراگراف را که در بخش قبل بازگوئی کرده ایم ، از این لحاظ که برای آلامِ بشر قرن بیست و یکمی حاوی چه نسخه شفابخشی میباشد ، دیده و شناخته ، و معرفی مینماییم.

در اینجا ترجمه ای از متن عربی پاراگراف می آید که در آن همه مطالبِ تفسیریِ قبلی دخالت داده شده و پاراگراف را برای خواننده کاملا مفهوم میکند.

کتب مرتبط با علم تفسیر قرآن

دستاوردهای
مطالعه بدون پیش ذهنیت قرآن
به قلم جمال گنجه ای

تقریبا سال 1370 بود که به چیزی رسیدم که امروز تحت عنوان درس و درب در این سایت مضبوط است که به ترتیب عبارت است از: عصاره محتوای سوره و عصاره محتوای پاراگراف. بعدها، با توجه به امکانات روز، قرآنی از سایت های موجود دانلود کردم و در هر پاراگراف آن «درس» و «درب» را قرار دادم. دیدم این کار کمک شگفت انگیزی به فهم فوری کلی پاراگراف مورد مطالعه میکند. همچنین دیدم بعضی قسمت های پاراگراف که در نگاه اول نا مفهوم به نظر می آمد با توجه به درس و درب فورا مفهوم شده است. تا مدتی مستِ این دستاورد بودم.

چیزی نگذشت که کشف کردم فایده درس و درب محدود به فقط آنچه فوقا گفته ام، نیست، و توانستم راهی به معنی یابی حروف مقطعه که یک سوال 1400 ساله قرآنی است، باز کنم، البته چون شرحش نسبتا طولانی است در اینجا به آن نمی پردازم و شرحش را در کتاب حروف مقطعه آورده ام.

از آن پس، دیگر کشفِ پشت کشف بود که از فواید درس و درب بدست می آوردم. مثلا به کمک همان درس و درب ها (که نماینده محتوای سوره و پاراگراف باشد) لیست ترتیب نزول مرحوم زنده یاد مهندس مهدی بازرگان را بهبود بخشیدم که شرح آن در کتاب ترتیب و تاریخ نزول سوره های قرآن آورده شده است. لیست نزول من با دقت مهندسی (+ - 2.5 درصد)، زمان نزول سوره ها را هم دارد که این دیگر خیلی جدید است و این قلم در این وادی اولین است و این حدودا 1376 بود.

با مطالعه قرآن به ترتیب نزول و نیز توجه به پیام اصلی هر سوره (درس)، اینک نه تنها تقریبا مشکل عمده ای در فهم نداشتم بلکه از خواندن قرآن لذت هم میبردم و گوئی که با اینگونه خواندن داشتم آنحضرت (ص) را دنبال میکردم و رنج های او و دغدغه های خاطر شریفش و موانع پیشرفت ماموریتش را حس میکردم.

این واقعه بمن نشان داد که قرآن خیلی فراتر از چیزی است که مسلمانان در باره اش تصور میکنند و یکی از فوایدش این است که آئینه تمام نمای آن 23 سال استثنائی و سرنوشت سازِ جهان بشریت است، و از طرف دیگر هیچ منبع موثقی غیر از قرآن در باره آن 23 سال، که مهم ترین روز های بشر و بشریت است، وجود ندارد، و لذا جای کتابی که به آن 23 سال تمرکز کند و به آن روشنی بیفکند، به شدت خالی است، به این ترتیب بود که با جمع آوری یادداشت های «حدسیاتی از اوضاع و احوال آن روزها» که قبلا در پاراگراف های تفسیری خویش داشتم، و حک و اصلاح و تکمیلی که در مجموعه اش انجام دادم، کتاب «تاریخ 23 سالهء نزول وحی» را با عنوانِ دومِ حدسیاتی از اوضاع و احوال آن روزها تولید نموده و در سایت این قلم قرار دادم. این تقریبا اواسط سال 1393 بود.

این دوعنصر، کشف مراد گوینده و توجه به اوضاع و احوال روزهای نزول وحی، اساسِ تفسیر هرمنوتیکی هر متن است و من بدون اینکه در ابتدا تصوری از آن داشته باشم، از همان ابتدا هرمنوتیکی فکر کرده و به قرآن نزدیک شده بودم. عبارت روشمند تا حدودی همان معنای هرمنوتیک را می رساند. مجموعه کتابهای گردآوری شده در این سایت نتیجه رویکرد هرمنوتیکی به تفسیر قرآن است که لیست و مختصری از مطالب بیان شده در هر کدام در زیر آورده شده است.

اپلیکیشن قرآن به ترتیب نزول

مطالعه قرآن، علاوه بر ثواب های اخروی، لذت هم دارد، این را کسانی که تجربه اش را دارند، بخوبی میدانند، لذتِ فوق، وقتی که قرآن به ترتیب نزول مطالعه شود مضاعف میگردد، لذت مذکور، در صورتیکه همراه با فهم آن نیز همراه باشد به چندین برابر بیشتر خواهد بود.

همه این لذت ها در یک اپلیکیشن قرار گرفته و به گوشیِ هرکس که خواهانش باشد، راه می یابد. اپلیکیشن مذکور بر اساس نگاهِ تفسیریِ «از کلان به خُرد» تهیه شده است.

قابلیت های این اپلیکیشن را در زیر مشاهده می کنید:

  1. به ترتیب نزول بودنِ آن، به کاربر کمک میکند که بداند آیات مورد نظر او در کجای بازه زمانیِ فرایند نزول قرار دارد.
  2. پس از ظهور متن قرآنیِ مورد مطالعه (آیه و شماره آیه)،
  3. «عصاره محتوای مرحله نزول» به کاربر کمک میکند که «مظنه»ای از مفهومِ آن قسمت از متن قرآنیِ مورد مطالعه اش را بداند.
  4. عصاره محتوای سوره» (درس) به او کمک میکند «مظنه» مورد اشاره فوق را خیلی روشن تر درک کند.
  5. «عصاره محتوای پاراگراف» (درب) به او کمک میکند به درک مفهومِ قسمت قرآنیِ مورد نظر خویش خیلی نزدیک شود.
  6. دو ترجمه «مقید به متن» و «آزاد تفسیری»، کاربر را به مفهومِ قسمت قرآنیِ مورد نظرش، خیلی نزدیک تر میکند. اینک کاربر با دریافت این هفت مورد «کمکِ تفسیری»، درک نسبتا خوبی از متنِ قرآنیِ مورد مطالعه اش یافته است،
  7. با وجود این، اگر احساس نیاز به اطلاعات خیلی دقیق تر داشته باشد، در پائینِ صفحه گوشی خویشِ قسمتِ «بیشتر بدانید» را لمس میکند، و در صورت مرتبط بودنِ گوشی به اینترنت، پس از لمس مذکور، به ابتدای صفحه پاراگرافی که متن قرآنیِ مورد نظر او در آن است منتقل میشود، و از مطالعه کل تفسیر پاراگراف مربوطه در گوشی خویش لذت میبرد.

جستجو در این اپلیکیشن از دوراه ممکن است:

  1. پس از لمس علامت ذره بین، وارد کردن یک کلمه «کم تکرار» قرآنی (که پس از آن اپلیکیشن بطور خودکار اطلاعاتش را ظاهر میکند.
  2. در صفحه اول، مرحله، و سپس سوره را انتخاب میکنید، و پس از اینکه پاراگراف های سوره را آورد، آن را که آیه موردنظر در آن است را انتخاب میکنید، و...
دی ان ان